Den fulländade människan

Den fulländade människan

Livsstil - Välbefinnande - Ursprung

Människans anatomi och psyke har utvecklats under mer än tjugo miljoner år. Vi har gått på två ben i sex miljoner år, och vi har tillverkat redskap i två och en halv miljoner år. Den moderna människan är 200 000 år gammal, sedan dess har det inte skett någon större fysisk eller mental förändring i vår organism. Tiden vi levat i en urbaniserad miljö kan räknas i några få generationer. Ur ett evolutionärt perspektiv lever de flesta av oss idag i en för människan som art mycket onaturlig livsmiljö. Våra biologiska förutsättningar och behov och det moderna samhällets krav och påfrestningar är helt enkelt inte förenliga. Vad bär vi ännu med oss från vår mångmiljonåriga evolution – och vad är inlärt, kulturellt beteende? Varför blir vi feta när människor i traditionella kulturer aldrig blir det? Varför får vi folksjukdomar, som kostar samhället miljardbelopp årligen, medan det finns samhällen på andra platser i världen som helt saknar dessa, och där människor är kärnfriska, trots att de aldrig sett en doktor? Varför får kvinnorna aldrig osteoporosrelaterade frakturer eller cancer i reproduktionsorganen i ursprungssamhällen?

Evolutionsmedicinska studier visar tydliga samband mellan den kost vi idag äter och förekomsten av s k ”välfärds”-, ”folk”-, ”livsstils”- eller ”civilisations”-sjukdomar. Man talar gärna om jägar-samlarkost eller paleodiet när det gäller den föda vi under evolutionen anpassats till att äta. Men faktum är att vår matsmältningsapparat och ämnesomsättning är oändligt mycket äldre än någon jägare, och den har inte förändrats nämnvärt de senaste fem miljoner åren. Vad kan den arkeologiska vetenskapen tillföra debatten – helt bortsett från att det är vi arkeologer som gräver fram benen efter våra förfäder? Varför ser våra tänder ut som de gör? Om vi nu varit jägare under mycket lång tid, varför har vi då inte kraftiga hörntänder och spetsiga kindtänder som de köttätande rovdjuren, en förutsättning för att kunna slita sönder rått kött från villebrådets skelettmuskler – och varför har vi inte en matsmältningsapparat som liknar rovdjurens?

Egentligen borde hela diskussion om vilken kost vi är anpassade till att äta vara ganska onödig – vi har ju faktiskt i stor utsträckning facit i hand! Ändå förefaller det mycket svårt att nå ut i samhället med kunskapen om att det mesta vi sätter i oss idag är artfrämmande för människan, och har aldrig någonsin ätits av våra förfäder under evolutionen. Det finns en rad olika metoder att tillgå för att rekonstruera vilken basföda människan utvecklats till att äta, som alla tillsammans entydigt ger en klar bild av våra förfäders kosthåll. Det må vara matsmältningsapparatens utseende, utformningen av våra tänder, födointaget hos våra närmaste släktingar schimpansernas, eller tandslitaget på skeletten, bevarade rester av födoämnen, redskapsvärld eller fångstanordningar av olika slag. Vidare kan kemiska analyser av skelettmaterial ge detaljerad information om den huvudsakliga kosten, både hos människor och djur.

Det är inte många människor i vårt moderna samhälle som utnyttjar en bråkdel av den fysiska kapacitet vi föds med. Vi sitter under dagarna i tunnelbana, bil, på kontor och framför datorn, och på kvällarna framför TV:n. Utnyttjar vi några muskler är det oftast fråga om ensidiga belastningar som på sikt medför skador av olika slag – bland annat därför att de aktuella och omgivande musklerna inte är tränade för att hjälpa till vid rörelsen i fråga. Och som vore det inte nog med det – vi sitter i stolar och soffor! Aldrig någonsin under evolutionen har vi suttit i stolar eller soffor. Efter att ha lämnat träden har vi under årmiljoner som regel suttit på huk, eller på marken – precis som människor i de flesta traditionella samhällen fortfarande gör. De flesta åldringar upp i 90-årsåldern kan där utan vidare sitta på huk i flera timmar, och därefter obehindrat resa sig och spatsera iväg. Hur många betydligt yngre västerlänningar klarar det?

Omkring åttio procent av den föda vi äter i västvärlden är vi inte biologiskt anpassade till. Den är artfrämmande för människan och borde alltså till stora delar förändras om vi vill undvika välfärdssjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomarna, framför allt hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, stroke och nedsatt cirkulation är den främsta orsaken till sjuklighet och död i västvärlden. Och statistiken är skrämmande. I 30-årsåldern har majoriteten av svenskarna utvecklat åderförkalkning i kranskärlen – och efter 60-årsåldern är det nästan etthundra procent!

Kunskapen finns inte – eller så motsätter man sig tanken om att vi är biologiska varelser, som bär med oss ett mångmiljonårigt matsmältnings- och ämnesomsättningssystem, liksom det faktum att människan fortfarande är under utveckling. Evolutionen är på intet sätt en avslutad process, som många kanske vill tro – eller aldrig har tänkt på. Evolutionärt sett skulle man kunna spekulera i ett scenario där vi fortsätter att äta för människan artfrämmande föda – med följande sjukdomar och dödsfall, främst hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och flera cancerformer. De individer som genetiskt är bäst rustade att klara av den moderna födan skulle då föra sina gener vidare, medan alla de andra med tiden dör ut. Men detta kommer aldrig att ske av den enkla anledningen att merparten av folksjukdomarna inte bryter ut förrän förhållandevis sent i vuxen ålder, vilket betyder att dessa individer hinner reproducera sig och föra sina gener vidare innan de själva dör. Så problemet kommer att kvarstå så länge våra kostvanor och vår livsstil inte läggs om radikalt.

Boken är slut på förlaget, men nyexemplar kan köpas från Göran direkt för 125 kr st + emballage och porto: info@burenhult.se

Till Burenhult Photography >>

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconDen fulländade människan

Author

RSS iconGöran Burenhult
RSS iconSusanne Westergaard