Den Sexuella Evolutionen

Den Sexuella Evolutionen

Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller.

Den mänskliga sexualiteten och våra könsroller idag är resultatet av mer än sex miljoner års evolution. Det har inte skett några som helst förändringar i vårt reproduktionsmönster under de senaste 100 000 åren, då moderna människor började sprida sig över jorden från vårt afrikanska urhem. Ändå ignorerar kulturella, ideologiska, politiska och religiösa övertygelser entydiga evolutionära och genetiska forskningsresultat och ersätter fakta med politiskt korrekta föreställningar när det gäller den mänskliga sexualiteten, skillnader mellan könen och hur vi bäst tar hand om våra barn under de första, avgörande levnadsåren.

Det sägs ofta idag att vårt samhälle är "översexualiserat". Det är inte sant. Den mänskliga sexualiteten har genomsyrat alla mänskliga samhällen i alla tider, under forntid och i historisk tid. Arkeologiska och historiska data ger en entydig bild. Vår arts överlevnad står och faller med att män och kvinnor blir sexuellt upphetsade av varandra. Men idag skapar skam- och skuldkänslor ett obiologiskt, syntetiskt ramverk, som kan vara skadligt på många sätt, inte minst för våra barn i unga år. I Sverige möter vi dagligen en alarmerande ökning av siffrorna rörande våra tonåringars mentala hälsa, med en extrem ökning av sexuella trakasserier, sexuellt våld, självmord, självskadebeteenden, behov av psykiatrisk vård, förskrivning av sömnmedel, etc. Dessa problem existerar inte i ursprungssamhällen, där sexualiteten i unga år inte bara är accepterad, utan också uppmuntras av föräldrarna. Fjärmandet från vår evolutionära bakgrund och en obiologisk livsstil spelar sannolikt en avgörande roll i denna process.

Inom Sverige kan boken beställas från Optimal Förlag
I övriga Norden kan boken beställas från Bokus

Till Burenhult Photography>>

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconDen Sexuella Evolutionen

Author

RSS iconGöran Burenhult
RSS iconSusanne Westergaard